Home

Sociëteit Caldenbroich is als Business to Business Caldenbroich opgericht 7 oktober 1999.

Lid is een ondernemer die als sponsor (jaarlijks) een financiële bijdrage levert mede op basis van de daarbij behorende tegenprestaties.

Doelstelling is het verkrijgen van meer financieel draagvlak voor de opleidingen, muziek en instrumentarium van het orkest en slagwerkensemble van Harmonie St Joseph. Dit mede door het bevorderen en onderhouden van een goede relatie tussen Harmonie en de leden van Sociëteit Caldenbroich onderling. Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijk doch relevant ledenbestand.